CEMS

  • CEMS(Continuous Emission Monitoring System)

    CEMS (Davamlı Emissiya Monitorinq Sistemi)

    Gəmi emissiyalarının ölçü cihazı MARPOL Əlavə VI və IMO MEPC-ə uyğun olaraq gəmilərdə emissiyaların etibarlı şəkildə ölçülməsi üçün innovativ həlldir.Cihaz tanınmış təsnifat təşkilatları tərəfindən bu tətbiq üçün tip təsdiq edilmişdir.O, həm təmizləyicilərin yuxarı və aşağı axınında SOx və CO2, həm də SCR (selektiv katalitik reduksiya) qurğularının yuxarı və aşağı axınında NOx ölçür.Gəmilərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ölçmə cihazı son dərəcə aşağı texniki xidmət xərclərinə və dəyişdirilməsi asan modullara malikdir.